Ana faaliyet alanları

Alman Hukuku

 • Medeni Hukuk
 • İş Hukuku
 • Yabancılar Hukuku
 • Aile Hukuku / Boşanma
 • Şirketler ve Ticaret Hukuku
 • İşyeri / Ticari Kira Hukuku
 • Marka ve Patent Hukuku
 • İcra Hukuku
 • İflas Hukuku
 • Haksız Rekabet Hukuku
 • Tazminat Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Trafik Hukuku /Trafik kazalarının düzenlenmesi
 • Tüketici iflas davaları
 • Almanya’da alacaklarınızın takibi
 • Para cezalarına karşı işlemler

Türk Hukuku

 • Türk Miras Hukuku
 • Türk Aile Hukuku
 • (mesela Türkiye’deki boşanma davaları)
 • Türk Telif Hakları Hukuku
 • Tanıma ve Tenfiz davaları
 • (mesela Alman boşanma kararlarının Türkiye’de tanınması)
 • Türkiye’de gayrimenkul alım-satım işlemleri
 • Türkiye’de şirket kurma işlemleri
 • Türkiye’de icra-iflas işlemleri

sculpture - man pushes a paragraph symbol in front of cloudy sky- 3d illustration

Hizmetlerimiz

Hukuk büromuz hem yerel hem de uluslararası işletmeler ve işletmeciler için ticaret hukuku alanlarında olduğu kadar şahıslar için de örneğin iş hukuku, aile hukuku veya trafik hukuku gibi klasik hukuki alanlarda da hizmet vermektedir.

Türk vatandaşlarımıza ilişkin olarak, ülke girişi, aile birleşimi, oturma izninin verilmesi veya uzatılması, oturum yasağı veya sınır dışı edilme gibi yabancılar hukuku kapsamına giren sorunlarla ilgilenen deneyimli bir ekibimiz mevcuttur.

Türkiye’ye yönelik ticari işlemler ve projelerde sizi bilgilendiriyor ve Almanya’da olduğu kadar beraber çalıştığımız Türk hukukçular desteğiyle Türkiye’de de size danışmanlık hizmeti sağlıyoruz.

Bu şekilde örneğin Türk şirketlerine Almanya’da kuracakları bayilikler konusunda danışmanlık veriyor veya Alman işletmecilerini ve özel girişimcilerini sözleşme müzakereleri ve akitleri konusunda Türkiye’de destekliyoruz.

Yurtdışı yatırımlarında fikri mülkiyet haklarının ve Know-How’un korunması her zaman ön planda bulunmaktadır. Bu konuda da size geniş kapsamlı ve yetkin bir şekilde danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Haklarınızın ihlal edilmesi durumunda çıkarlarınızı gerektiğinde, meslektaşlarımızla işbirliği halinde sizi mahkeme önünde de temsil etmekteyiz.

Müvekkillerimize yoğun bir şekilde danışmanlık ve refakat hizmetinin verilmesini, avukatlarımızın* alanlarında uzmanlaşmış olmalarıyla güvence altına almış oluyoruz.

Uzmanlık alanlarında yetkin olan her bir avukatımız, ağırlık noktasını belirli hukuki alanlarla sınırlıyor ve bu sayede, ister danışmanlık isterse sözleşmenin yapılması veya uyuşmazlıkların çözümü olsun müvekkillerin ilgili sorunlarını optimal şekilde ele alabilmektedir.

Değişik hukuki alanları ilgilendiren projelerde, uzman avukatlardan ve vergi danışmanlarından oluşan, büro içi olduğu kadar büro dışı bir ekiple de, müvekkillerimiz için en iyi çözümleri buluyoruz.

Hukuki davalarda, çıkarlarınızı etkin, fiyatta uygun, hızlı ve kapsamlı bir şekilde korumak hedefimizdir.

Hukuki davaların dışında size isteğe bağlı olarak arabuluculuk veya sözleşme hazırlanması çerçevesinde danışmanlık hizmeti sağlayabilir veya bunu konuda sizi temsil edebiliriz.

Bunun yanı sıra istek olması halinde, hukuki bir davanın başarıya ulaşması için gerekli olan veya ilgili hukuki alanda karar verilmesinde belirleyici olabilecek raporlar düzeleyebiliriz.

Çünkü şahıslara ve işletmelere yönelik kapsamlı, titiz, yetkin ve başarı vaat eden bir danışmanlık hizmetini, şahsi ve bireysel bir refakatle birleştirmek hedefimizdir.

© 2013 - 2018 Sanas Legal - All rights reserved | Designed by DESident